Refund Policy

Meqenese ky produkt servohet online, ne te pergjithshmen ne nuk ofrojme mundesine  e rikthimit te pageses nga ana jone..

Megjithate ne mund te ju kthejme te hollat ne rastet e meposhteme:

  • Ne rast se nuk arrini te lexoni gazeten per arsye teknike te cilat mund te jene si pasoje e mos funksionimit te sistemit tone.
  • Ne rast se ju arrini marreveshje me stafin e Koha Ditore per rikthim te pageses.

Ju lutemi, keni parsysh qe Gazeta Online mund te Kete vonesa ne hapje varesisht prej shpejtesise se internetit te cilin ju e shfrytezoni si dhe varesisht prej Kapacitetit te kompjuterit me te cilin punoni.

Per cdo paqartesi, ju lutemi te na kontaktoni ne: info@kohaditore.com< KTHEHU NE FILLIM                                                                                                                                                                       REGJISTROHU >